متن آهنگ تایتانیک

متن آهنگ سلن دیون تایتانیک + دانلود آهنگ

متن آهنگ سلن دیون بنام تایتانیک

متن آهنگ تایتانیک سلن دیون

متن آهنگ تایتانیک – متن آهنگ ترانه سلن دیون

متن آهنگ تایتانیک سلن دیون

 متن آهنگ جديد سلن دیون

 

 

Every night in my dreams, I see you, I feel you

هر شب در رویاهایم تو را می بینم و احساست می کنم

That is how I know you go on

آن طور است که می دانم تو چنین می مانی

Far across the distance and spaces between us

فراتر از فاصله و فضاهای بین ما

You have come to show you go on

آماده ای که به من نشان دهی که چنین می مانی ۲

Near, far, wherever you are

نزدیک، دور، هر جایی که هستی  متن آهنگ خارجی

I believe that the heart does go on

باور می کنم قلب همینطور خواهد ماند

Once more you open the door

یک بار دیگر در را باز می کنی

And you’re here in my heart

و در قلبم جای می گیری

And my heart will go on and on

و قلبم همینطور خواهد ماند  متن آهنگ جديد ايراني

Love can touch us one time and last for a lifetime

عشق می تواند یکبار رخ دهد و برای یک عمر باقی بماند

And never let go till we’re gone

و تا زمانی که نمردیم نمی گذاریم بمیرد

Love was when I loved you

عشق زمانی بود که من تو را دوست داشتم

One true time I hold too

یک زمان واقعی، من تو را داشتم

In my life we’ll always go on

در زندگی من، ما همیشه چنین خواهیم ماند

Near, far, wherever you are

نزدیک، دور، هرجایی که هستی متن آهنگ های جديد

I believe that the heart does go on

من باور دارم که قلب هایمان خواهد تپید

Once more you open the door

یک بار دیگر در را باز می کنی

And you’re here in my heart

و در قلبم جای می گیری

And my heart will go on and on

من باور دارم که قلب هایمان خواهد تپید

You’re here, There’s nothing I fear

تو اینجا هستی، و من هیچ ترسی ندارم متن آهنگ جدید

And I know that my heart will go on

و می دانم که قلبم چنین باقی خواهد ماند

We’ll stay forever this way

ما همیشه چنین می مانیم

You are safe in my heart

تو در قلب من در پناه خواهی بود متن آهنگ شاد

And my heart will go on and on…

و قلب من برای تو خواهد تپید و خواهد تپید..

 

منبع : متن آهنگ تایتانیک

/ 0 نظر / 20 بازدید